Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user '00583419_gms'@'localhost' (using password: YES) in /func.php on line 44

Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /func.php on line 45

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /func.php on line 46

Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /func.php on line 119

Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /func.php on line 119

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /func.php on line 123

Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /func.php on line 119
GMS Recruitment - praca lekarz, doctor job
GMS Recruitment

EN  |  PL  |  ES  |  DE

Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /func.php on line 119

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /func.php on line 107
Użytkowników on-line:
GMS Recruitment
POLITYKA PRYWATNOŚCI, ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHInformacje ogólne

Szanujemy Twoją prywatność oraz przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wymagane przepisami rozporządzenia RODO.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Dane osobowe przekazane przez Ciebie w formie CV, poprzez formularz rejestracyjny lub w inny sposób (np. drogą mailową) są przetwarzane przez GMS Recruitment Katarzyna Wyrzykowska-Kucharska z siedzibą w Łodzi, ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, dalej jako „Administrator” lub „GMS Recruitment”.W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, które udostępniłeś nam osobiście i dobrowolnie, ponieważ zdecydowałeś zarejestrować się na naszej stronie internetowej i / lub przesłać nam swoje CV drogą elektroniczną, zgłaszając tym samym chęć wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez GMS Recruitment. Przesyłając nam swoje zgłoszenie, zaakceptowałeś zasady Polityki Prywatności, obowiązujące w GMS Recruitment. Korzystamy także z ogólnodostępnych źródeł danych jak np. rejestry lekarzy w Izbach Lekarskich.W jakim celu, jak i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

GMS Recruitment prowadzi działalność agencji pośrednictwa pracy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a w szczególności w celu:
 • tworzenia Twojego profilu zawodowego i dopasowania posiadanych ofert pracy do Twojego doświadczenia i kwalifikacji i przekazania Ci odpowiednich ofert pracy;
 • kontaktowania się z Tobą i przekazywania Ci informacji dotyczących procesów rekrutacyjnych drogą telefoniczną lub w formie elektronicznej np.: e-mail, SMS, MMS.
 • przekazywania Twoich danych osobowych, w tym Twojego profilu zawodowego, potencjalnym pracodawcom lub podmiotom rekrutującym, których oferty pracy są odpowiednie do Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia;
 • przypominania Ci od czasu do czasu o potrzebie aktualizacji przekazanych nam danych;
 • przypominania Ci o naszych usługach i możliwości korzystania z nich;
 • prowadzenia statystyk dla wewnętrznych potrzeb Administratora;
 • archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez GMS Recruitment obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko GMS Recruitment;
Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 • opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez naszą stronę internetową, bądź w formie pisemnego oświadczenia, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami (pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem), albo
 • ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy o kierowanie do pracodawców zagranicznych) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
 • ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na GMS Recruitment, bądź
 • ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GMS Recruitment lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych usług lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas, lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe, wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będziemy ich przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Sam decydujesz czy oraz jakie dane udostępniasz GMS Recruitment podczas składania u nas swojej aplikacji. Jednakże, niepodanie nam istotnych danych, wymaganych w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w tych procesach lub ich pozytywnego rozstrzygnięcia.Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Oprócz udostępniania Twoich danych potencjalnym pracodawcom lub podmiotom rekrutującym, będziemy również udostępniać Twoje dane podmiotom współpracującym z nami w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych oraz podmiotom działającym na nasze zlecenie (np. podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne), tj. podmiotom przetwarzającym.Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) mieści się poza EOG. W takim wypadku GMS Recruitment może przekazać Twoje dane do państwa spoza EOG, w którym prawo dotyczące ochrony danych osobowych może nie być tak restrykcyjne, jak w kraju, z którego pochodzisz. Powierzając nam swoje dane, wyrażasz zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych poza EOG. GMS Recruitment podejmie wszelkie rozsądne kroki dla ochrony Twoich danych osobowych i zabezpieczenia ich przed niepowołanym dostępem.

W szczególnych przypadkach możemy poprosić Cię o wyrażenie dodatkowej zgody na przekazanie Twoich danych osobowych do podmiotów mieszczących się poza EOG.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

GMS Recruitment będzie przetwarzać Twoje dane w bieżących i przyszłych procesach rekrutacyjnych, do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub do momentu stwierdzenia braku możliwości wykorzystania Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (np. z powodu ich dezaktualizacji).

Jeżeli chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane jedynie w odniesieniu do konkretnych procesów rekrutacyjnych poinformuj nas o tym, przesyłając nam swoją aplikację, dodając odpowiednią, czytelną i jasną adnotację. Wówczas, Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie do wybranych przez Ciebie bieżących procesów rekrutacyjnych oraz przez okres maksymalnie 24 miesięcy od ich zakończenia.

W sytuacji gdy wycofasz zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez GMS Recruitment - Administrator, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, może przetwarzać Twoje dane do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków GMS Recruitment oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko GMS Recruitment, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od wycofania zgody.

Pamiętaj: W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody.Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych, takich jak: system firewall, systemy antywirusowe, hasła dostępu itp., mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, utraty albo dezintegracji oraz przed innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet i przesyłanie danych drogą elektroniczną, zawsze niesie ze sobą ryzyko wystąpienia pewnych incydentów bezpieczeństwa. Zapewniamy Cię, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć, ale nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za konsekwencje takich incydentów, w szczególności jeżeli wynikają one z działalności osób trzecich niedozwolonej prawem.Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych.

Masz prawo do informacji w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe. Masz prawo żądania dostępu do danych, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (także w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij e-mail na adres: info@gmsrecruitment.com.

Będziemy weryfikować Twoje prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W odpowiedzi na Twoje żądanie możemy poprosić o zweryfikowanie Twojej tożsamości.W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa?

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej reagować na zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. Odpowiedź na swoje żądanie lub zapytanie powinieneś od nas otrzymać nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. W sytuacji, gdy z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy mogli dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy powód opóźnienia.Informacje o korzystaniu przez serwis z plików „cookies”

Pliki cookies (tłumaczone na język polski jako „ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowywane w Twoim komputerze, laptopie, smartphonie itp., wykorzystywane przez programy służące do poruszania się w Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany użytkownik, oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej gmsrecruitment.com umieszczamy w Twoich urządzeniach pliki cookies, a następnie wykorzystujemy je przy kolejnych odwiedzinach serwisu.

Pliki cookies mogą być używane przez serwis gmsrecruitment.com w celu:
 • dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych na stroniegmsrecruitment.com do indywidualnych preferencji użytkownika;
 • prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w serwisie, w celu optymalizacji jego zawartość i funkcjonalności;
Standardowo programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w komputerze.

W każdej chwili możesz zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączając automatyczną obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce, z której korzystasz.

Pamiętaj, że ograniczenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności oferowane w serwisie gmsrecruitment.com. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.Google AdWords i Google Analytics

Informujemy, że korzystamy z usług Google AdWords oraz Google Analytics oferowanych przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługi te wykorzystują dane z plików cookies zapisanych w Twoim komputerze, laptopie lub smartphonie, a dane te są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google. Umożliwia to gromadzenie statystyk dotyczących ruchu na naszej stronie gmsrecruitment.com oraz analizę zachowania użytkowników. Dzięki tym procesom możemy optymalizować działanie serwisu i oferować Ci coraz wyższą jakość naszych usług. Nie przekazujemy firmie Google żadnych Twoich danych osobowych.Egzekwowanie Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: info@gmsrecruitment.com